Thủ tướng vừa chỉ thị các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách có các biện pháp điều động tăng cường phương tiện giải quyết kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán..