Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới ở Phú Thọ

Sáng 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giáo viên, học sinh Trường THPT Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giáo viên, học sinh Trường THPT Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giáo viên, học sinh Trường THPT Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giáo viên, học sinh Trường THPT Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cơ sở vật chất của Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cơ sở vật chất của Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cơ sở vật chất của Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cơ sở vật chất của Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, khuyến khích học sinh Trường THPT Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, khuyến khích học sinh Trường THPT Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Quỹ khuyến học Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Quỹ khuyến học Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-khai-giang-nam-hoc-moi-o-phu-tho/814363.vnp