Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Đa-vít Ca-mê-rôn sẽ thăm chính thức Việt Nam

Gốc
NDĐT - Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau: Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Đa-vít Ca-mê-rôn sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến 30-7.

Tin nóng

Tin mới