Theo hãng thông tấn nhà nước Bernama của Ma-lai-xi-a, Thủ tướng A.Ba-đa-uy sẽ chuyển giao quyền lực cho cấp phó là ông N.Ra-dắc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, chi tiết cũng như thời hạn cụ thể của việc chuyển giao chưa được nhắc tới...