TT - . Thủ tướng Abdullah Badawi thừa nhận chịu trách nhiệm một phần trong thất bại cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Ông tuyên bố sẽ trao đổi việc chuyển giao quyền lực cho người phó của mình vào cuối năm nhưng không đưa ra thời điểm chính xác. (AFP)