(VOV) - Ngày 1/3, Thủ tướng Nga Putin chủ tọa phiên họp về các vấn đề phát triển Tổ hợp công nghiệp-quốc phòng của Nga.

Chủ đề chính của cuộc họp là trang bị cho lực lượng vũ trang và lực lượng phòng không Nga các loại vũ khí và khí tài hiện đại. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Nga vẫn giữ vững vị trí chủ chốt trong lĩnh vực chế tạo máy bay, kỹ thuật phòng không. Những nỗ lực của chính quyền Nga trong những năm qua càng góp phần tạo điều kiện để có thể trang bị vũ khí mới, hiện đại cho lực lượng vũ trang và lực lượng phòng không. Trong năm 2008 - 2009, đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho lực lượng không quân Nga 130 máy bay thế hệ mới. Năm 2010, Chính phủ tiếp tục mua 27 máy bay chiến đấu, 50 máy bay lên thẳng và 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400. Trong vòng 10 năm tới, trong khuôn khổ chương trình quốc gia về hiện đại hóa quân đội, lực lượng vũ trang, Nga còn cần hơn 1.500 máy bay chiến đấu và các máy bay lên thẳng thế hệ mới, hơn 200 tổ hợp tên lửa phòng không cũng nhiều loại trang thiết bị kỹ thuật khác. Để triển khai các chương trình hiện đại hóa, Nga đã thực hiện nhiều cải cách trong cơ cấu sản xuất công nghiệp quốc phòng, hình thành nhiều tập đoàn lớn như Nghiệp đoàn chế tạo hàng không thống nhất, các tổ hợp như: Công nghiệp Quốc phòng, Tên lửa chiến lược.../. PV (từ Moscow)