(VH)- “Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; coi trọng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong thế hệ trẻ...”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong Báo cáo của Chính phủ về Tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, ngày 20.10, tại Hà Nội.

Trong Báo cáo của mình, người đứng đầu Chính phủ cho biết, là một nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, khủng hoảng và suy thoái đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế nước ta, nhất là xuất khẩu, đầu tư và du lịch. Nhưng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, Chính phủ đã thường xuyên cập nhật thông tin, phân tích tình hình và ngay từ tháng 10 năm 2008 đã có bước điều chỉnh mục tiêu hành động, trong đó xác định chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế cùng với việc kiềm chế lạm phát. “Đây là sự chuyển hướng quan trọng, kịp thời, đúng đắn và cũng rất khó khăn trước tình hình diễn biến rất phức tạp, thể hiện bước tiến mới về năng lực lãnh đạo, trình độ dự báo và khả năng phản ứng chính sách của Đảng và Nhà nước ta”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói. Trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm và dự kiến mức thực hiện trong các tháng cuối năm, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 với những kết quả chủ yếu như đã ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái; Bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội; Thực hiện có kết quả việc bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, những vùng khó khăn; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới trong điều kiện kinh tế suy giảm; Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đạt được những kết quả tích cực; Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nghiêm túc nhận rõ những hạn chế, yếu kém, đó là tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 thấp nhất trong 10 năm gần đây; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế chưa thật vững chắc; kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế kinh tế thị trường chưa có bước cải thiện đáng kể, hiện vẫn là những điểm nghẽn của tăng trưởng; do tác động của suy giảm kinh tế, việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội còn nhiều khó khăn; kết quả cải cách hành chính vẫn còn thấp... Đề cập đến mục tiêu tổng quát đối với năm 2010, Thủ tướng Chính phủ cho biết, tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Theo đó, Chính phủ cũng đề ra sáu nhiệm vụ chủ yếu. Trên cơ sở này, Chính phủ đặt ra chỉ tiêu kinh tế của năm 2010 là: Tổng sản phẩm trong nước GDP tăng khoảng 6,5% so với năm 2009; GDP theo giá thực tế khoảng 1.931nghìn tỷ đồng, tương đương 106 tỷ USD, bình quân đầu người khoảng 1.200 USD. Với những mục tiêu này, trong Báo cáo cũng đã nêu ra các giải pháp lớn, đó là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh sản xuất, phát triển dịch vụ; khẩn trương xây dựng đề án và thực hiện một bước tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; điều hành linh hoạt, thận trọng chính sách tài chính, tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát cao và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước. Trong nhóm giải pháp lớn bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; coi trọng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong thế hệ trẻ. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế và thiết chế văn hóa. Tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bài trừ các tệ nạn xã hội. Bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và xử lý đúng pháp luật các hành vi vi phạm. Mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. Báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, do ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của QH trình bày cũng cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã sụt giảm mạnh trong quý I năm 2009, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân bằng những chính sách mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp nền kinh tế đã dần dần phục hồi trong quý II và quý III. Tuy nhiên, Báo cáo thẩm tra cũng đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009 như một số cân đối vĩ mô chưa thật sự vững chắc, còn nhiều tiềm ẩn bất ổn; tăng trưởng kinh tế vẫn theo quy mô chiều rộng, chất lượng tăng trưởng chưa cao; công tác quản lý xây dựng cơ bản và việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư vẫn là điểm hạn chế trong năm 2009; cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng tập trung nhiều vào lĩnh vực bất động sản; mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 11% năm 2009, tuy nhiên kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững... Về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, Báo cáo thẩm tra cho rằng, mục tiêu tổng quát năm 2010 cần đặt trọng tâm vào mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; ngăn ngừa lạm phát cao; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các năm tiếp theo. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế, ủy ban Kinh tế của QH nhất trí với đề nghị với Chính phủ là tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 là 6,5%.