(PL)- Ngày 18-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc tại tỉnh Kon Tum. Lãnh đạo tỉnh báo cáo, năm 2008 tỉnh Kon Tum đạt mức tăng trưởng 15,63%, cao nhất từ trước đến nay