Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nâng chất lượng, tăng ổn định, ngăn lạm phát

Gốc
Nâng cao chất lượng tăng trưởng; tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại. Đó là những vấn đề lớn mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt ra về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010, nằm trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 hôm qua 20-10.

Năm 2009: GDP tăng trưởng 5,2% Điểm nhấn quan trọng trong báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội là trong năm 2009, Việt Nam đã “ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái”. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý sau tăng cao hơn quý trước; 9 tháng đầu năm tăng 4,56%, và dự kiến cả năm tăng khoảng 5,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Bên cạnh đó, các giải pháp linh hoạt của Chính phủ đã giúp bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2009 dự kiến đạt khoảng 390,65 ngàn tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch dự toán; bội chi ngân sách được khống chế ở mức 6,9% GDP. Tỷ lệ dư nợ quốc gia so với GDP khoảng 29,7%, vẫn trong giới hạn an toàn. Dự trữ ngoại hối nhà nước vẫn duy trì ở mức bảo đảm 12 tuần nhập khẩu. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 thấp nhất trong 10 năm gần đây: “Tăng trưởng chủ yếu vẫn theo chiều rộng, cơ cấu kinh tế kém hiệu quả, năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp”. Việc quản lý và sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước cũng như vốn trong các doanh nghiệp nhà nước chưa thật chặt chẽ, hiệu quả còn thấp. “Kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế kinh tế thị trường chưa có bước cải thiện đáng kể, hiện vẫn là những điểm nghẽn của tăng trưởng” – Thủ tướng nói. Tập trung phục hồi tăng trưởng Theo nhiều dự báo, kinh tế toàn cầu năm 2010 sẽ có chuyển biến tích cực hơn, nhưng khó khăn còn nhiều, những tín hiệu phục hồi vẫn còn yếu, nhất là những nền kinh tế hiện là nguồn đầu tư và thị trường xuất khẩu lớn của nước ta. Ở trong nước, những yếu kém vốn có của nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng thấp trong năm 2009 sẽ còn ảnh hưởng nhiều mặt đến sản xuất và đời sống. Vì thế, Chính phủ đặt ra mục tiêu tổng quát là “tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện một bước đời sống nhân dân…”. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2010 là khai thác mọi tiềm năng, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nội lực để đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu giảm nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; giảm dần bội chi ngân sách và thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp để ngăn ngừa lạm phát cao và nâng cao tính ổn định của kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Tái cấu trúc nền kinh tế Nhiều giải pháp lớn được Chính phủ đặt ra, trong đó giải pháp hàng đầu là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh sản xuất, phát triển dịch vụ; khẩn trương xây dựng đề án và thực hiện một bước tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. “Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích phát triển kinh tế đã đề ra trong năm 2009 theo đúng nội dung và thời hạn quy định; đồng thời ban hành các chính sách mới hướng vào việc tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. Chính phủ sẽ chuyển mạnh các chính sách hỗ trợ tăng trưởng vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, chính sách tiền tệ sẽ được điều hành chủ động, linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu; quản lý và tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển có hiệu quả và bền vững, trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Về an sinh xã hội, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về an sinh xã hội hiện có. Điều chỉnh lương tối thiểu trong các doanh nghiệp từ đầu năm 2010; lương tối thiểu chung lên 730.000 đồng/tháng từ 1-5-2010. Ban hành chính sách trợ cấp mất sức lao động. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh tới nhóm giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, hoàn thành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010. Cắt giảm tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính. BẢO MINH

Tin nóng

Tin mới