Chiều 16/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời tỉnh Tứ Xuyên, bắt đầu chuyến thăm thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc.

Chiều 16/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời tỉnh Tứ Xuyên, bắt đầu chuyến thăm thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc. Tại buổi gặp với Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai nhất trí cho rằng cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, quan hệ giữa các ngành, các địa phương Việt Nam và Trùng Khánh đang ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Hai bên đã trao đổi một số biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các ngành và các địa phương Việt Nam với Trùng Khánh trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai cho rằng cần phải thiết lập cơ chế thích hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam với thành phố Trùng Khánh, tích cực tìm các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm đẩy nhanh hợp tác Việt Nam-Trùng Khánh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa thể thao và du lịch. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Trùng Khánh là thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, có vai trò quan trọng ở khu vực Đại Tây Nam Trung Quốc và là một trung tâm lớn về tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ và giáo dục, nhiều tiềm năng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hai bên cần tăng cường hợp tác, phát huy lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trùng Khánh bước vào giai đoạn mới phát triển nhanh chóng, mang lại lợi ích cho mỗi bên và góp phần phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam khi còn là Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc; bày tỏ hi vọng với cương vị Bí thư Thành ủy Trùng Khánh sẽ có nhiều đóng góp mới to lớn hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Trùng Khánh với Việt Nam. Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa Trùng Khánh và Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Quan hệ hai nước có bước phát triển lớn, trong đó thành phố Trùng Khánh có nhiều quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với các tỉnh, thành của Việt Nam. Một số công ty lớn của Trùng Khánh đã thiết lập văn phòng đầu tư tại Việt Nam cũng như thúc đẩy thương mại giữa hai bên. Trùng Khánh hết sức coi trọng hợp tác với các tỉnh, thành của Việt Nam về kinh tế, thương mại và đầu tư. Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai tin tưởng chuyến thăm Trùng Khánh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tạo đà mới cho sự phát triển của quan hệ giữa các địa phương Việt Nam với Trùng Khánh, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc./. (TTXVN/Vietnam+)