Chiều 4-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Xu-đăng Xay-ét En-tay-ép A-mát đến chào xã giao nhân Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.