Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng: Xây dựng Đắc Lắc phát triển nhanh, vũng chắc

Gốc
(SGGPO).- SGGPO- Sáng 1-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Lắc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí UVTƯ Đảng: Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Giao thông-Vận tải; Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường; Mai Văn Năm, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên, cùng đại diện các bộ Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Công thương và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Niê Thuật, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh năm 2009 và kế hoạch năm 2010; nêu một số kiến nghị đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho Đắc Lắc phát triển nhanh và bền vững, thực sự trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Năm 2009, tỉnh Đắc Lắc đạt nhiều thành tựu trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cụ thể tăng trưởng kinh tế tăng 11,4% so với năm 2008, thu nhập bình quân đầu người 13,9 triệu đồng, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.900 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 600 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 24 triệu USD, giảm hộ nghèo từ 15,3% năm 2008 xuống còn 12,4%; tổng thu ngân sách đạt 2.357 tỷ đồng và năm 2009 là năm đầu tiên Đắc Lắc vào câu lạc bộ “hai nghìn tỷ”. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Chính phủ biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2009-một năm nhiều khó khăn, thách thức do tác động suy thoái kinh tế thế giới nhưng kinh tế Đắc Lắc vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao. Các lĩnh vực khác như thu ngân sách, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng-an ninh và nhất là việc thực hiện các chính sách chăm lo, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thủ tướng mong rằng, Đắc Lắc tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Đắc Lắc phát triển nhanh và vững chắc. Thủ tướng nhấn mạnh năm 2010 này có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết thúc kế hoạch 5 năm (2005-2010) và tạo tiền đề cho 5 năm tiếp theo, vì vậy Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắc Lắc phải lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể quyết liệt thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra, khắc phục triệt để yếu kém đang tồn tại. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, các cấp ở tỉnh Đắc Lắc phải xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát thực, phát huy cho được tiềm năng, lợi thế đặc thù ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực, tạo bước phát triển mới. Đắc Lắc cũng cần rà soát lại việc thực hiện các chính sách, các chương trình, nhằm chăm lo tốt hơn nữa mọi mặt đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trên lĩnh vực an ninh chính trị, Đắc Lắc cần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc và tôn giáo, củng cố thật vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng Đắc Lắc thành tỉnh trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Tây Nguyên, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước. Bình Định

Tin nóng

Tin mới