Thủ tướng Nhật Bản ủng hộ tăng cường quan hệ với châu Á

Gốc
Về chính sách đối ngoại trong thời gian tới, chiến lược “tầm nhìn kinh tế” sẽ tăng cường quan hệ với các nước châu Á. Đây là điểm nhấn trong chính sách đối ngoại của Thủ tướng A-xô...

Tin nóng

Tin mới