Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cơ chế chính sách phải do chúng ta làm, không ai làm thay cho mình được!

Sáng 27/8, tại thành phố Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào Vùng với chủ đề 'Tiềm năng-Cơ hội-Hợp tác phát triển'.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị xác định rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, giai đoạn 2021-2030 tổng sản phẩm (GRDP) của vùng đạt 8-9%/năm; quy mô kinh tế vùng đạt 2 triệu 100 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 2-3%/năm. Mỗi tỉnh phấn đấu có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đến năm 2045, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện. Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 17 nhiệm vụ cụ thể và 33 dự án liên vùng, kết nối và phân công cho các bộ, ngành triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương trong vùng tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 song song phục hồi phát triển kinh tế. Tích cực triển khai quy hoạch vùng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tinh thần quy hoạch là phải đi trước một bước, tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Quan tâm giải ngân đầu tư công có như vậy mới củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Cái nguồn lực thì bao gồm cả cơ chế chính sách, cả thể chế nữa, mình phải đóng góp vào, tập trung vào. Cơ chế chính sách là phải do chúng ta làm, không ai làm thay cho mình được. Thứ hai là phải tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay khối óc. Chân trời, cửa biển, mảnh đất của mình, biến không thành có, biến không thể thành có thể mới là cái tư tưởng tấn công. Đó là cái tôi nhấn mạnh thêm tại hội nghị hôm nay để chúng ta tự tin đi lên.”

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần c ải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Khơi dậy và phát huy cao các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng. Không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với các bộ, ngành, đối tác chiến lược, cần phải phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Thực hiện : Vũ Thắng - Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-co-che-chinh-sach-phai-do-chung-ta-lam-khong-ai-lam-thay-cho-minh-duoc