Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự-quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng đọc báo cáo.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng đọc báo cáo.

Đại biểu các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

Đại biểu các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.

TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-hoi-nghi-quan-chinh-toan-quan-6-thang-dau-nam-2022-post707176.html