Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, sáng 21/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, sáng 21/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, sáng 21/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vùng đồng Đằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vùng đồng Đằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo trong chuyến khảo sát. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo trong chuyến khảo sát. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, sáng 21/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, sáng 21/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-khao-sat-vung-dong-bang-song-cuu-long/799840.vnp