Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi đối thoại với đại diện AIPA

Chiều 10/11, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN đối thoại với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN tại buổi đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN tại buổi đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN tại buổi đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN tại buổi đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN đối thoại với đại diện thanh niên ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN đối thoại với đại diện thanh niên ASEAN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện thanh niên ASEAN tham gia đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện thanh niên ASEAN tham gia đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện thanh niên ASEAN tham gia buổi đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện thanh niên ASEAN tham gia buổi đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện thanh niên ASEAN tại buổi đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện thanh niên ASEAN tại buổi đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)