Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 3 tại Viêng Chăn, Lào.