Thủ tướng Sri Lanka đồng ý từ chức

Ngày 9/7, Thủ tướng Sri Lanka tuyên bố sẵn sàng từ chức để mở đường cho một chính phủ mới với đại diện của tất cả các đảng phái.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thu-tuong-sri-lanka-dong-y-tu-chuc-45263.htm