Thủ tướng tạm giao kế hoạch Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Gốc
Về tổng mức vốn, Thủ tướng Chính phủ tạm giao kế hoạch vốn Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2 năm, năm 2009 và năm 2010 là 2.300 tỷ đồng.

Trong khi chờ Quốc hội cho phép điều chỉnh Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, tại Công văn số 2006, Thủ tướng Chính phủ vừa tạm giao kế hoạch 2 năm, từ năm nay đến năm 2010 Dự án này với nhiệm vụ và mức vốn cụ thể cho các Bộ, ngành và các địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khoán bảo vệ 1,5 triệu ha rừng theo mục tiêu Nghị quyết số 73 của Quốc hội; khoanh nuôi tái sinh 668.000 ha, tăng hơn mục tiêu của Quốc hội là 163.000 ha, nhằm tiếp tục khoanh nuôi các diện tích cho đến khi thành rừng và một phần khoanh nuôi mới để đảm bảo độ che phủ của rừng; trồng mới 436.000 ha. Trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng là 115.000 ha, rừng sản xuất 321.000 ha, trồng cây phân tán 200 triệu cây, hỗ trợ vận chuyển chế biến gỗ vùng Tây Bắc công suất 450.000 tấn./. TTXVN

Tin nóng

Tin mới