Thủ tướng tiếp Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Quảng Tây, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243557/Default.aspx