“Thủ tướng trả lời cụ thể hơn mong đợi”

Gốc
Dân Việt - Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáng 25.11 vừa qua làm hài lòng nhiều người đặt câu hỏi và các đại biểu khác trong hội trường Quốc hội.

Đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội cho rằng: Hai vấn đề chủ quyền biển đảo và Luật Biểu tình mà đại biểu đặt ra là nhạy cảm và khó khăn cho Thủ tướng. Với cương vị là người trả lời, Thủ tướng có thể trả lời ngay hoặc sẽ trả lời sau nhưng cuối cùng đã trả lời ngay tại hội trường. Thông thường, Thủ tướng sẽ dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề kinh tế - xã hội. Vì thế, vấn đề chủ quyền biển đảo và Luật Biểu tình có lẽ nằm ngoài dự kiến của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 25.11.

Phần trả lời về chủ quyền biển đảo và chính sách ngoại giao của Thủ tướng là cụ thể, quan điểm rõ ràng và thống nhất với những lần công bố tại những hội nghị trong nước và quốc tế trước đây. Về Luật Biểu tình, Thủ tướng đã nêu rõ quan điểm, có căn cứ xác đáng, đặc biệt là việc Thủ tướng đã khẳng định rõ việc xây dựng luật này là dựa trên cơ sở Hiến pháp.

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình), người đề nghị Thủ tướng nêu rõ cơ sở để Chính phủ đề xuất xây dựng luật Biểu tình cho biết: Hoàn toàn hài lòng với phần trả lời của người đứng đầu Chính phủ. Lý do để đại biểu đặt câu hỏi này là vì trong các phiên thảo luận về Chương trình Xây dựng Luật và Pháp lệnh của khóa XIII, các đại biểu còn có quan điểm rất khác nhau về việc có nên xây dựng luật Biểu tình hay không. Cách trả lời của Thủ tướng về vấn đề này là rõ ràng, cụ thể và thuyết phục.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi Đồng Đào Trọng Thi (đại biểu Hà Nội) cho rằng: Việc Thủ tướng lựa chọn chủ đề biển đảo và Luật Biểu tình trong số rất nhiều vấn đề được hỏi là dũng cảm, đáp ứng được nhu cầu của đại biểu và cử tri. Phần trả lời của Thủ tướng là cụ thể, quan điểm rõ ràng. Thậm chí, Thủ tướng đã trả lời cụ thể, chi tiết hơn cả mong đợi của đại biểu. Về đề xuất xây dựng Luật Biểu tình, phần trả lời của Thủ tướng là rõ ràng, giúp các đại biểu có thêm cơ sở để quyết định.

Sỹ Lực

Tin nóng

Tin mới