Thủ tướng trao Quyết định công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II

Gốc

Sáng 23/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang, Thủ đô khu Giải phóng, Thủ đô kháng chiến năm xưa.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/thu-tuong-trao-quyet-dinh-cong-nhan-thanh-pho-tuyen-quang-la-do-thi-loai-ii-204478.htm