Thủ tướng: 'Xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ cương, hành động'

Gốc
Nhận định nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ bắt tay ngay vào công việc. Từng thành viên phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Sáng 15/4, kết luận phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định tình hình trong nước, thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại khiến tăng trưởng quý I năm 2021 của nước ta chỉ đạt 4,48%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Từ thực tế đó, người đứng đầu Chính phủ cho rằng nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề. Ông yêu cầu Chính phủ bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, không chủ quan.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thành công tác kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và bàn giao công việc tại các cơ quan, đơn vị; tích cực rà soát hoàn thiện bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cấp.

“Các thành viên Chính phủ phải đoàn kết thống nhất cao, xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đảm bảo người dân được thụ hưởng tiến bộ và công bằng xã hội”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chính phủ bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn. Ảnh: Đoàn Bắc.

Theo người đứng đầu Chính phủ, từng thành viên Chính phủ phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Chính phủ sẽ tăng cường mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch.

Thủ tướng nhấn mạnh từng thành viên Chính phủ phải gương mẫu, thật sự khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe nhiều chiều. Cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Cái gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, không cầu toàn nhưng không nóng vội; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Định hướng quan trọng được Thủ tướng đề cập là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng để phát triển; huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước, nhất là nguồn lực con người.

Có biện pháp phù hợp trước những rủi ro tiềm ẩn

Đề cập về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; ổn định kinh tế vĩ mô; quyết liệt giải quyết, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề tồn đọng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, từng thành viên Chính phủ phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm. Ảnh: Đoàn Bắc.

Cơ quan chức năng cần theo dõi sát và có biện pháp phù hợp trước những rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế như dấu hiệu tăng nóng của thị trường chứng khoán và giá đất tăng bất thường ở một số địa phương; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Bộ KH&ĐT được giao nhiệm vụ chủ trì, tổng kết, đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhưng phải hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh phương án và sớm triển khai “hộ chiếu vaccine”; có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện mua, tiêm vaccine và thúc đẩy nghiên cứu phát triển vaccine trong nước.

Bộ Tài chính được giao phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19, trình Thủ tướng ký ban hành ngay sau phiên họp.

Các thành viên Chính phủ trao đổi công việc trong phiên họp. Ảnh: Đoàn Bắc.

Về công tác bầu cử, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Trung ương và địa phương, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, trả lời các cơ quan, tổ chức về công tác bầu cử. Các bộ, ngành liên quan cần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính phủ, theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 3 Khóa XIII và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV cũng như các Hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình làm việc năm 2021.

Hoài Thu

Nguồn Zing https://zingnews.vn/thu-tuong-xay-dung-chinh-phu-liem-chinh-ky-cuong-hanh-dong-post1204560.html