Thủ tướng yêu cầu các DN đẩy nhanh tái cơ cấu

Gốc
(DĐDN) - Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa thoái vốn Nhà nước được giao.

Để đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2014, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh , đưa ra các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư để giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đồng thời, các cơ quan chức năng phải thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý thu chi ngân sách như tăng cường khai thác tiềm năng của từng ngành, từng lĩnh vực; xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển sản xuất, kinh doanh trên cả ba khu vực kinh tế; tiếp tục triển khai đồng bộ Đề án tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực…

Về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ đến hết năm 2014 và 2015, Chính phủ nhận định công tác cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số Bộ, cơ quan vẫn còn chậm trong việc phê duyệt phương án cổ phần hóa, rà soát bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa và thoái vốn. Để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ yêu cầu các lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đã đề ra; tiếp tục quán triệt tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp nhà nước về kế hoạch, lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong thời gian còn lại của năm 2014 và 2015. Theo đó, trường hợp nào không hoàn thành nhiệm vụ cũng được Thủ tướng yêu cầu phải xử lý nghiêm.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được phân công; rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và phương án tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn sau năm 2015 bao gồm cả công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm 2014.

Trần Thảo

Tin nóng

Tin mới