Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, làm rõ thông tin Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) sai phạm, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Theo đó, ngày 14/10/2016, Thanh tra Bộ Xây dựng có kết luận 402 chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình thanh tra 20 công ty trực thuộc Vicem.

Thu tuong yeu cau kiem tra sai pham, thua lo tai Vicem - Anh 1

Nhiều công ty thành viên Vicem không bảo đảm khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tốc độ gia tăng vốn thấp

Cụ thể, các đơn vị này phải khắc phục hơn 326 tỷ đồng nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Toàn bộ 20 công ty được thanh tra đã khắc phục, thu hồi, giảm các khoản công nợ phải thu lên tới 3.121 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/12/2015, số công nợ phải thu của 20 công ty trực thuộc Vicem vẫn còn hơn 937 tỷ đồng.

Các khoản phải thu tại 12 công ty thành viên ngày càng tăng, 5 công ty không bảo đảm khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, 10 công ty có tốc độ gia tăng vốn năm 2015 thấp hơn năm 2014...

Ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, làm rõ thông tin trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/3/2017./.

Hoàng Hưng/VTC News