Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng yêu cầu xem xét các vấn đề Tổng công ty Miền Trung (Cosevco)

Gốc

Tại công văn số 3438/VPCP-KGVX vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan xem xét, thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau tại Tổng công ty Miền Trung (Cosevco). Kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-6.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/5/153449