Upjers.com - nhà phát triển của Đức nổi tiếng với hệ thống mô phỏng nền kinh tế thông minh Kapi-Regnum và Kapilands, cùng với webgame Molehill Empire đã cho ra mắt phiên bản tiếng Anh của game nuôi chó ảo Wauies.