Thừa Thiên - Huế: Phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá

Gốc
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá giai đoạn 2011-2015.

Kế hoạch sẽ thực hiện quản lý, bảo vệ 12.000 ha rừng vùng cát hiện có, bao gồm núi cát và diện tích rừng trồng vùng cát; phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá là 1.150 ha; trong đó trồng tại vùng ven biển là 600 ha, vùng nội đồng là 100 ha, vùng ngập nước 50 ha và trồng phân tán 400 ha với các loại cây: phi lao, keo chịu hạn, keo lưỡi liềm và cây ngập nước. Kế hoạch có tổng vốn 18,687 tỷ đồng. NHƯ Ý

Tin nóng

Tin mới