Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thừa Thiên - Huế: Phê bình hai địa phương chậm tiến độ triển khai dự án tái định cư

Kiểm tra các khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình hai địa phương để khu tái định cư Hương Xuân (thị xã Hương Trà) và khu tái định Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) chậm tiến độ và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Khu tái định cư Hương Xuân (thị xã Hương Trà) đang chậm tiến độ.

Ngay sau khi đi kiểm tra, làm việc với các địa phương về tiến độ bàn giao mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thông báo số 230/TB-UBND trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị tham gia và cam kết của các địa phương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 442/CĐ-TTg ngày 16/4/2020 và Bộ Giao thông Vận tải tại Thông báo số 141/TB-BGTVT ngày 17/4/2020, các địa phương phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch 100% trong quý II/2020.

Tuy nhiên, qua kiểm tra khối lượng đã bàn giao thực tế tại hiện trường dự án Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh và sau khi rà soát lại báo cáo của các địa phương, tiến độ cấp điện, cấp nước tại các khu tái định cư không đạt yêu cầu, chậm hơn 1 tháng so với chỉ đạo của UBND tỉnh và cam kết của các địa phương tại Thông báo số 151/TB-UBND ngày 24/4/2020. Riêng thị xã Hương Thủy đến ngày 15/6/2020 vẫn chưa hoàn thành và không ấn định được thời gian hoàn thành cấp điện, cấp nước...

Nhằm đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý II/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê bình việc chậm trễ tiến độ thi công khu tái định cư Hương Xuân (thị xã Hương Trà) và khu tái định Phú Sơn (thị xã Hương Thủy).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND thị xã Hương Trà, UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của tỉnh, để xảy ra tình trạng chậm trễ tiến độ tại các khu tái định cư.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu thị xã Hương Trà, Hương Thủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bàn giao mặt bằng sạch 100% trong quý II/2020, bao gồm các dự án tái định cư; tháo dỡ di dời nhà dân và công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi phạm vi dự án...

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thống nhất chủ trương cho nghiên cứu, đề xuất cơ chế đền bù, di dời cây xăng Hưng Phát tại xã Hương Hồ (thị xã Hương Trà). Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, làm việc với UBND thị xã Hương Trà và các đơn vị liên quan rà soát các điều kiện, thủ tục, nguồn kinh phí di dời; tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo trình xin ý kiến Bộ Giao thông Vận tải xem xét, cho chủ trương giải quyết trước ngày 15/7.

Đối với việc di dời đường điện tại xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) vào khu đất do Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, UBND tỉnh thống nhất nguyên tắc cho di dời và triển khai song song các thủ tục về đền bù, giải phóng mặt bằng để thi công lưới điện như đề xuất của UBND thị xã Hương Thủy, nhằm đảm bảo mặt bằng dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Giao trách nhiệm Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc thị xã Hương Thủy phối hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong xác định phạm vi ranh giới khu đất, kiểm đếm tài sản trên đất để thực hiện việc di dời, đảm bảo sớm bàn giao mặt bằng.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong khẩn trương thu gom tài sản, sau đó xây dựng phương án, thủ tục thanh lý tài sản trên đất đúng theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hương Thủy, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai để thu hồi, giao đất theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ theo thẩm quyền; tổ chức họp Hội đồng tư vấn giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của tỉnh ngay sau khi nhận được văn bản kiến nghị, đề xuất từ phía các cơ quan, địa phương; tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương, phương án giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, đề xuất đúng khối lượng đất san lấp phát sinh tại Phong Điền, Hương Trà, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và có báo cáo UBND tỉnh để có cơ sở tham mưu, cấp phép khai thác.

Ngoài ra, tiếp tục chủ trì, làm cơ quan đầu mối phối hợp, kết nối với Bộ Giao thông Vân tải và các cơ quan liên quan để xin chủ trương về đấu nối các đường nhánh vào Quốc lộ 49 và đường tránh Huế; chủ trương, cơ chế cho đền bù cây xăng Hưng Phát tại xã Hương Hồ.

Trí Đức

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thua-thien-hue-phe-binh-hai-dia-phuong-cham-tien-do-trien-khai-du-an-tai-dinh-cu-282975.html