Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ 14 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; trong đó ưu tiên cho vay đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn sinh sống ở miền núi, vùng sâu, vùng bãi ngang ven biển, đầm phá.

Thua Thien - Hue quan tam ho tro ho ngheo phat trien kinh te - Anh 1

Hiện nay, tại Thừa Thiên - Huế có hơn 95 nghìn lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi, với dư nợ hơn hai nghìn tỷ đồng… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm dần qua các năm. Cùng với việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai thực hiện nhiều dự án giảm nghèo, nhất là ở vùng ven biển, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Từ năm 2016 đến nay, với tổng vốn đầu tư hơn 52 tỷ đồng từ chương trình giảm nghèo, tỉnh triển khai thực hiện 73 công trình; hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.285 lao động nông thôn, hơn 3.300 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ giáo dục, 100% số đối tượng thụ hưởng chính sách được cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Hiện toàn tỉnh có 23.600 hộ nghèo, chiếm 8,36%; hơn 14 nghìn hộ cận nghèo, chiếm 4,97%. Hầu hết các hộ nghèo không bảo đảm tiêu chí thu nhập, ngoài ra còn thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản, như bảo hiểm y tế, chất lượng nhà ở, nước sinh hoạt... Tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,19% hiện nay, xuống còn 6,09% vào cuối năm 2017.

* Cần Thơ đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế

Thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu tới năm 2021, tinh giản biên chế khoảng 2.529 trường hợp; trong đó công chức hành chính là 212 trường hợp và viên chức là 2.317 trường hợp.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ đã thực hiện tinh giản biên chế được 92/2.529 chỉ tiêu (đạt 3,6%), cụ thể về hưu trước tuổi là 56 trường hợp và thôi việc ngay đối với 36 trường hợp. Theo Sở Nội vụ, chính sách tinh giản biên chế tại Cần Thơ bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp không đáp ứng nhu cầu công việc, từ đó bổ sung kịp thời nguồn nhân lực thông qua tuyển dụng mới, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp. Việc triển khai tinh giản biên chế thời gian qua được thành phố tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, dân chủ, cùng với những chính sách hỗ trợ hợp lý, đã động viên và tạo điều kiện cho những người trong diện tinh giản biên chế yên tâm sau khi nghỉ việc, có thêm một khoản kinh phí để bảo đảm ổn định cuộc sống.

Để việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp, như nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế; thủ trưởng và bộ phận tổ chức của cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về tinh giản biên chế phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật…

Thành phố Cần Thơ có tiêu chí bảo đảm thực hiện nghiêm công tác đánh giá công chức, viên chức hằng năm theo đúng quy định, hiệu quả công việc được giao, đó là cơ sở tinh giản biên chế đối với những công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.