Thừa Thiên - Huế thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Gốc
* Xây dựng TP Mỹ Tho trở thành đô thị loại I

Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; GDP bình quân đầu người đạt hơn 1.150 USD/năm; thu ngân sách từ 900 tỷ đồng (năm 2004) lên hơn 3.000 tỷ đồng năm 2010. Hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển theo đúng quy hoạch; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Những năm tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

* Để TP Mỹ Tho phát triển toàn diện, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các huyện và vùng phụ cận, Tỉnh ủy Tiền Giang vừa ban hành nghị quyết phát triển TP Mỹ Tho đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2015 và hướng phát triển đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố từ 13 đến 13,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 2.640 USD/người, năm 2020 là 4.900 USD/người... Để đạt được mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TP Mỹ Tho phát triển toàn diện về nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách, pháp lý; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ một cách bền vững; khuyến khích và mời gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, đổi mới công nghệ, đào tạo nghề theo chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực; khuyến khích liên doanh, liên kết nhằm tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường. Phát huy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Mỹ Tho, xây dựng mới Cụm công nghiệp thủy sản và dịch vụ nghề cá Tân Mỹ Chánh. Hoàn thành và triển khai quy hoạch xây dựng hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị; huy động nhiều nguồn vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng kết nối giữa trung tâm thành phố và các xã vùng ven; ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông, cấp nước, cấp điện, trường học. Tỉnh có chính sách thúc đẩy thị trường bất động sản; thu hút, mời gọi đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn. Đến năm 2015, cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông nội thị và nông thôn ở thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng đô thị xanh, sạch, an toàn. Triển khai xây dựng các dự án lớn như dự án kè sông Tiền, kè sông Bảo Định, dự án nâng cấp đô thị Mỹ Tho...

Tin nóng

Tin mới