(SGGP). – Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tiếp nhận 199 hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các ông Mai Bạch Vân, Lê Văn Nghệ, Nguyễn Văn Hiền, Huỳnh Văn Bê trao tặng.

Hiện vật gồm ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; truyền đơn trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên và nhiều hiện vật khác... Trước đó, bảo tàng đã tiếp nhận nhiều hiện vật như chiếc đồng hồ kỷ vật của Bác Hồ tặng Anh hùng A Nun, chiếc áo lụa của Bác Hồ tặng ông Lê Đình Cúc, hay chiếc đài là kỷ vật của Bác Hồ tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Kan Lịch. PH.LÊ