Thừa Thiên – Huế: Tổ công tác đặc biệt làm tốt công tác đảm bảo ANTT

Gốc
Được Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thành lập nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, sau thời gian hoạt động, các Tổ Công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn…

Nguồn CAND http://cand.com.vn/vi-vn/clips/2013/5/199602.cand