Thuận lòng dân

Gốc
Ghi nhận của Báo Sài Gòn Giải Phóng tại quận 4 và Bình Thạnh-2 địa phương đang thực hiện rất nhiều dự án hạ tầng của thành phố, cho thấy, tiến độ giải phóng mặt bằng theo hình thức đền bù tương đương giá thị trường đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Tin nóng

Tin mới