Sau 3 năm nghiên cứu và phân tích, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố một danh sách thực phẩm, đưa ra 6 nhóm "thức ăn sức khỏe" và 10...