(HNM) - Ngày 18-1, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia".