Thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào tiểu vùng Mê Công

Gốc
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định tăng cường quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản là nội dung cần được ưu tiên trong hợp tác Mê Công-Nhật Bản nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tiểu vùng Mê Công.

Tin nóng

Tin mới