Thúc đẩy hợp tác Hải quan Việt Nam - Ấn Độ

Gốc
Nhân dịp dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan các nước thành viên Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) trong Khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 tại Cochin, Ấn Độ, ngày 7/5/2019, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với ông Pranab Kumar DAS, Chủ tịch Hội đồng Trung ương về Hải quan và Thuế gián thu Ấn Độ.

Buổi làm việc diễn ra nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác Hải quan song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ, trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau ký kết năm 2014.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Hải quan 2 nước đã trao đổi các biện pháp để triển khai thực hiện Hiệp định Hải quan, trong đó tập trung vào các vấn đề chia sẻ kinh nghiệm quản lý hải quan, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Hai bên thống nhất thiết lập các đầu mối trao đổi thông tin giữa 2 cơ quan Hải quan thông qua đường dây nóng về chống buôn lậu và gian lận thương mại nhằm tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, từ đó tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm soát hải quan phù hợp với các quy định của luật pháp quốc gia, thẩm quyền và nguồn lực của cơ quan hải quan mỗi bên. Hai bên cũng trao đổi thông tin để phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn hợp tác hải quan đa phương như WCO.

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với ông Pranab Kumar DAS Chủ tịch Hội đồng Trung ương về Hải quan và Thuế gián thu Ấn Độ. Ảnh: Anh Nguyễn

Là đối tác hợp tác truyền thống của nhau, thời gian qua, ngoài những hoạt động hợp tác song phương, 2 cơ quan Hải quan đã thông qua cơ chế thành viên của WCO đã thực hiện một số hoạt động hợp tác bao gồm việc trao đổi thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ hải quan như xác minh thông tin trên tờ khai, trị giá hải quan xuất xứ hàng hóa.

Hội đồng trung ương về thuế gián thu và hải quan của Ấn Độ (tên tiếng Anh: Central Board of Indirect Tax and Customs) là một cơ quan thuộc Bộ Tài chính, Chính phủ Ấn Độ. Hội đồng trung ương có nhiệm vụ xây dựng chính sách liên quan tới thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, thuế hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế hàng hóa và dịch vụ trung ương và thuế hàng hóa và dịch vụ GST; chỉ đạo các đơn vị hải quan trong chống buôn lậu và quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan tới Hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế hàng hóa và dịch vụ trung ương, thuế hàng hóa và dịch vụ GST và bài trừ vận chuyển các chất ma túy qua biên giới.

Hội đồng này là cơ quan quản lý cấp cao về hải quan, trong đó gồm các tổ chức và đơn vị trực thuộc quản lý các mảng nghiệp vụ Hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế hàng hóa dịch vụ trung ương.

Các hoạt động trọng tâm mà Hải quan Ấn Độ đang triển khai thực hiện đó là chuẩn hóa các hoạt động và áp dụng những thực tiễn tốt nhất: Tăng cường việc ứng dụng CNTT, hợp lý hóa, đơn giản hóa thủ tục hải quan, chuẩn hóa công tác quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế hàng hóa và dịch vụ bằng cách sử dụng các kỹ thuật hiện đại như quản lý rủi ro, đầu tư và triển khai kiểm tra thực tế hàng hóa bằng cá thiết bị không xâm phạm và tạo thuận lợi cho những DN tuân thủ.

Hải quan Ấn Độ cũng đang thực hiện các sáng kiến hợp tác với cơ quan chính phủ khác và khối tư nhân và xâydựng quan hệ đối tác với thương mại, công nghiệp và các bên liên quan khác. Giống như nhiều cơ quan Hải quan khác, Hải quan Ấn Độ đang thúc đẩy tính chuyên nghiệp thông qua tăng cường năng lực cho CBCC hải quan.

Anh Nguyễn