Ngày 6.10, Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát cùng Thống đốc tỉnh Ibarak (Nhật Bản) Hashimoto Masaru hội đàm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với tỉnh Ibarak.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: Nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, hàng năm đóng góp 20% GDP cho đất nước. Trong số 90 triệu người dân Việt Nam thì có gần 70% dân số làm nông nghiệp. Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam với các nước phát triển được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là hợp tác toàn diện với Nhật Bản.

Việt Nam và Nhật Bản tăng tường hợp tác về nông nghiệp

Tại buổi tọa đàm, hai bên thống nhất: Sự hợp tác này sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ từ cấp Trung ương đến địa phương nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng “Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam đã được lãnh đạo Chính phủ hai nước quan tâm”.

Thời gian tới, hai bên sẽ tập trung nhiều vào hợp tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, công nghệ sinh học, chế biến và bảo quản sau thu hoạch, hợp tác để nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lương thực và thực phẩm từ khâu sản xuất đến thu hoạch, chế biến, bảo quản, lưu thông phân phối sản phẩm và mở rộng đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp…