Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thúc đẩy phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia

ND - Từ ngày 22 đến 27-10, tại Phnôm Pênh đã diễn ra cuộc họp vòng ba Tiểu ban kỹ thuật liên hợp Phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108179&sub=50&top=37