Thúc đẩy vai trò và sự tham dự của phụ nữ trong tiến trình hòa bình

Gốc
Ngày 14-4, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh - Bạo lực tình dục trong xung đột. Đây là một trong các sự kiện ưu tiên được thực hiện theo sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4-2021.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Pramila Patten nhấn mạnh, tình trạng bạo lực tình dục vẫn diễn biến phức tạp trong nhiều bối cảnh xung đột vũ trang toàn cầu và hiện càng gặp thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc lần thứ 12 về chủ đề này đã xác định có hơn 2.500 vụ việc vi phạm bạo lực tình dục tại các xung đột vũ trang trong giai đoạn báo cáo từ 4-2020 đến nay. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cảm ơn Việt Nam đã thúc đẩy thảo luận về một chủ đề mang tính nhân văn và rất cấp thiết.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh các nỗ lực ứng phó cần có cách tiếp cận toàn diện song song với xử lý gốc rễ vấn đề, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ dành cho nạn nhân của bạo lực tình dục trong xung đột. Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng thúc đẩy vai trò và sự tham dự của phụ nữ trong tiến trình hòa bình, phòng ngừa xung đột và đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia.

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/996496/thuc-day-vai-tro-va-su-tham-du-cua-phu-nu-trong-tien-trinh-hoa-binh