Thúc đẩy xuất khẩu theo hướng bền vững

Gốc
Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững của Việt Nam đã ngày càng khẳng định vai trò trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cũng như khai thác hiệu quả thành tựu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững của Việt Nam đã ngày càng khẳng định vai trò trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cũng như khai thác hiệu quả thành tựu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, quy mô thương mại của Việt Nam ngày càng tăng, đạt gần 544 tỷ USD vào năm 2020, xuất siêu kỷ lục 19,1 tỷ USD (mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp tính từ năm 2016). Mặt khác, năng lực cạnh tranh xuất khẩu cũng dần được củng cố, nhiều mặt hàng xuất khẩu của nước ta có vị trí quan trọng trong xếp hạng của thế giới. Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam có không ít mặt hàng xuất khẩu đứng trong nhóm 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới như nhóm hàng về thiết bị văn phòng và viễn thông, dệt, quần áo,... Bên cạnh đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo hướng giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, chế tạo; cơ cấu thị trường xuất khẩu có sự chuyển dịch theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường; cơ cấu về thành phần xuất khẩu cũng có dấu hiệu tích cực khi xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đã tăng trưởng cao vượt khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Thời gian tới, trên cơ sở những thành tựu đạt được, nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu bền vững trong bối cảnh mới, theo các chuyên gia, cần xác định lại vị trí, vai trò của các thị trường trong xu hướng chuyển dịch mới gắn với từng mặt hàng. Cùng với đó, tính toán, xây dựng kịch bản khai thác, phát triển thị trường theo các nhóm ngành hàng có lợi thế, nhất là với các thị trường đã có Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Trước mắt, để khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới trong bối cảnh xu thế bảo hộ gia tăng, xung đột thương mại đang diễn biến phức tạp, các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trên cơ sở một số định hướng sau:

Thứ nhất, tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất xuất khẩu và cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực. Đồng thời, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam cọ xát hơn với thế giới, có điều kiện để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thứ hai, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo hướng nâng cao tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp. Thứ ba, triển khai áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế đối với các sản phẩm xuất khẩu. Thứ tư, nâng cao hiệu quả và đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tập trung vào các hàng hóa có lợi thế xuất khẩu, các thị trường tiềm năng và thị trường ngách để mở ra các thị trường mới, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm xuất khẩu đạt thương hiệu quốc gia và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Thứ năm, tăng cường công tác theo dõi, nghiên cứu diễn biến chính sách và phân tích tác động tới sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam để có sự điều chỉnh, ứng phó thích hợp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cảnh báo sớm để có biện pháp cần thiết, hạn chế thiệt hại từ các vụ kiện phòng vệ thương mại. Cuối cùng, tạo lập một chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu, bắt đầu từ các doanh nghiệp cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất đến các doanh nghiệp thương mại tiêu thụ sản phẩm, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất khẩu.

CHÍ CÔNG

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/thuc-day-xuat-khau-theo-huong-ben-vung-637968/