Thúc giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài

Gốc
y nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Văn bản số 7380/BKHĐT-KTĐN gửi các bộ, ngành, Trung ương và địa phương hướng dẫn điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài (gọi tắt là kế hoạch vốn nước ngoài) năm 2017.

Thúc giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài - Ảnh 1

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 trong 7 tháng đầu năm của cả nước chỉ đạt khoảng 38,36%. Ảnh: Tường Lâm

Lên phương án điều chuyển nội bộ

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến 31/7/2017, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 trong 7 tháng đầu năm của cả nước chỉ đạt khoảng 38,36% trong tổng số vốn được Quốc hội phê duyệt. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài khối bộ, ngành trung ương và khối địa phương lần lượt đạt 42,8% và 32,07%. Trong khi đó, Bộ KH&ĐT nhận được nhiều văn bản đề xuất bổ sung kế hoạch năm 2017 hoặc xin ứng trước kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương (NSTW) của các bộ, ngành trung ương và địa phương, đặc biệt là đối với các chương trình, dự án ô và các dự án kết thúc Hiệp định năm 2017 chưa được bố trí vốn.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 được giao theo từng dự án; đồng thời điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017. Theo đó, căn cứ tình hình giải ngân của các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, trước mắt, các bộ, ngành trung ương và địa phương tiến hành điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài giữa các dự án trong hạn mức đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 29/2016/QH14.

Văn bản số 7380/BKHĐT-KTĐN cũng nêu rõ, các dự án đề xuất điều chuyển nội bộ phải thuộc danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020. Còn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp (dưới 30% kế hoạch vốn được giao tính từ đầu năm đến hết 31/8/2017), các bộ, ngành và địa phương giải trình, làm rõ lý do giải ngân chậm; đồng thời có phương án đề xuất cắt giảm vốn để điều chuyển nội bộ cho các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn.

Không bổ sung vốn nếu chưa điều chuyển nội bộ

Văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT cũng nêu rõ, mức vốn nước ngoài điều chỉnh cho từng dự án khi điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017. Theo đó, đối với dự án điều chỉnh giảm vốn thì số vốn đề xuất điều chỉnh giảm không được vượt quá số kế hoạch vốn nước ngoài còn lại chưa giải ngân tính đến thời điểm điều chỉnh.

Còn dự án điều chỉnh tăng vốn thì lũy kế bố trí vốn bao gồm cả phần điều chỉnh tăng không vượt tổng mức vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW của dự án, tổng số vốn nước ngoài đã bố trí năm 2016, năm 2017 và số vốn bổ sung năm 2017 không vượt kế hoạch vốn nước ngoài được giao trong trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Đối với các chương trình, dự án ô, ngoài 2 tiêu chí nêu trên, mức vốn đề xuất điều chỉnh tăng không được vượt mức vốn nước ngoài phân khai của bộ chủ quản.

Bộ KH&ĐT cũng hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017. Theo đó, đối với các bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài được giao năm 2017 đạt trên 80% tính đến hết ngày 31/8/2017, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn và cam kết đảm bảo khả năng giải ngân hết phần bổ sung thêm, đề nghị khẩn trương báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đặc biệt, Văn bản số 7380/BKHĐT-KTĐN cho biết, Bộ KH&ĐT chưa xem xét bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 nếu các bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện việc điều chuyển nội bộ đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 đã được Quốc hội phê duyệt và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 tính đến hết 31/8/2017 chưa đạt 80%.

Bích Thảo

Tin nóng

Tin mới