Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương Bác Hồ

Gốc
ND- Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) quản lý, sử dụng lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), cơ sở vật chất của Nhà nước và quân đội. Để nâng cao sức mạnh tổng hợp, quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời, vùng biển của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời, vùng biển Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ xác định học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cùng với tổ chức học tập chuyên đề: "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt các Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 (khóa X) và kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Quân chủng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí và kế hoạch rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống phù hợp. Để "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác Hồ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy Quân chủng tổ chức làm điểm ở một số đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện thống nhất toàn Quân chủng. Theo đó, Đơn vị H.50 xây dựng điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước; Đơn vị C.16 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng xăng, dầu; Đơn vị H.36 thực hiện "Sửa đổi lề lối làm việc, đổi mới phương pháp tác phong công tác", tiết kiệm thời gian; Đơn vị H.18 tiến hành "Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt"... Trong quá trình thực hiện CVĐ, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức "làm theo" thông qua các phong trào hành động thực hiện CVĐ; gắn thực hiện CVĐ với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua, như: "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác", "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", "Quản lý, khai thác VKTB tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông"... Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực; tập trung vào việc chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, xăng, dầu, điện, nước; cải cách thủ tục hành chính; thống nhất thời gian làm việc và chế độ hội họp. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Quân chủng PK-KQ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần rèn luyện ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Năm 2009, toàn Quân chủng không để xảy ra hiện tượng tham ô, tham nhũng, lãng phí; tiết kiệm 9.505 lít dầu bay, 82.940 lít xăng, 71.360 lít dầu diezen, hơn 90 nghìn m3 nước, 2.163.975 KW điện và gần hai triệu trang giấy... Các đơn vị trong Quân chủng sử dụng hiệu quả thời gian, công sức của bộ đội trong tăng gia, sản xuất, đã thu lãi gần 100 triệu đồng và tích cực xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại "Xanh, sạch, đẹp"... góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm sức khỏe bộ đội. Gắn nhận thức với hành động, "nói đi đôi với làm", phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Quân chủng PK-KQ đã thật sự bồi đắp thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú" trong thời kỳ mới; góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, quần chúng vượt mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Quân chủng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2009, toàn Đảng bộ Quân chủng có 86,66% số đảng bộ cấp trên cơ sở, 70,51% số đảng bộ cơ sở và 62,94% số chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; 73,88% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 12,99% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ những kết quả đạt được trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương Bác Hồ thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng PK-KQ tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của CVĐ đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm chính trị, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy kết quả xây dựng điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa việc quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, VKTBKT trở thành ý thức và việc làm thường xuyên của mọi cán bộ, chiến sĩ; làm cho công tác này phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trung tướng Phương Minh Hòa Ủy viên T.Ư Đảng, Chính ủy Quân chủng PK-KQ

Tin nóng

Tin mới