Thực hiện 642 đề tài nghiên cứu

Gốc
(NLĐ)- Tại hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ khối cơ sở Bộ Y tế tổ chức ngày 13-1, ông Trần Hữu Kính, Chủ tịch CĐ khối, cho biết năm qua, CĐ đã vận động CNVC-LĐ khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh đạt kết quả tốt.

Tin nóng

Tin mới