Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực hiện BHYT tự nguyện

Thẻ dành cho người lớn có 2 mức 320.000 đồng ở thành thị và 240.000 đồng/năm ở nông thôn. Mua theo hộ gia đình, người thứ 3 được giảm 10%, người thứ 4 được giảm 20%. Học sinh, sinh viên chỉ đóng 100.000 - 120.000 đồng/năm

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/ban-doc/212501.asp