Thực hiện các giải pháp bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Gốc
bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giải quyết triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính, dịch vụ công, lãi suất vốn vay, hoàn thuế, giải phóng mặt bằng, đấu thầu... Tháo gỡ về thủ tục, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút và giải ngân các dự án ODA, FDI.

Thực hiện các giải pháp bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - Ảnh 1

Thành phố cũng yêu cầu các ngành, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của từng dự án; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, xây dựng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung.

Gia Khánh

Tin nóng

Tin mới