Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Sáng 21-8, tại Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy Cần Thơ...

51 liên quan

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, BTV phía Nam

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, BTV phía Nam

Sáng 21/8, Bộ TT&TT, Ban Tổ chức TƯ, Thành ủy Cần Thơ phối hợp tổ chức 'Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác...

51 liên quan

Chú trọng tuyên truyền điển hình tiên tiến, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

51 liên quan

Không 'dĩ hòa vi quý' trong công tác nhân sự

Ngày 20-8, phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa...

51 liên quan

Chấn chỉnh nhân sự đại hội đảng các cấp

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Càng gần...

51 liên quan

Loại bỏ chạy chọt, vận động trong quy hoạch cán bộ

Ngày 15/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn...

51 liên quan

Chặn 'chạy chọt' trong công tác cán bộ

Ban Bí thư vừa có kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng...

51 liên quan

Ban Bí thư yêu cầu chấn chỉnh công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương

Để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu kiên quyết không...

51 liên quan

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức đại hội Đảng các cấp

Ngày 16-8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính...

51 liên quan

Ngăn chặn 'tư duy nhiệm kỳ,' lợi ích nhóm trong công tác cán bộ

TTXVN xin giới thiệu toàn văn Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn...

51 liên quan

Quận ủy Long Biên quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 15/8, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII); Học tập, quán...

51 liên quan

Châu Phú triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến...

51 liên quan

Người trẻ vào cấp ủy, việc khó mấy cũng phải làm

Trẻ hóa cấp ủy là một yêu cầu luôn được nêu ra tại mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu...

51 liên quan

Chuẩn bị toàn diện cho đại hội Đảng bộ các cấp

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 290 để thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội...

51 liên quan