Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực hiện chính sách pháp luật về báo chí tại Bộ Ngoại giao

Báo Thế Giới & Việt Nam
Gốc

Ngày 12/1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm dẫn đầu về 'thực hiện chính sách pháp luật báo chí' tại Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm dẫn đầu về “thực hiện chính sách pháp luật báo chí” tại Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm dẫn đầu về “thực hiện chính sách pháp luật báo chí” tại Bộ Ngoại giao.

Cùng dự buổi làm việc còn có các đơn vị chức năng, các đơn vị đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền đối ngoại, bao gồm Vụ Thông tin Báo chí, Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn), Báo Thế giới và Việt Nam, Tạp chí Quê hương (Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài), Tạp chí Nghiên cứu quốc tế (Học viện Ngoại giao).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao là một trong các cơ quan chủ chốt triển khai công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao luôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, nhất là những vấn đề liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Ngoại giao ở cả vai trò chủ quản và vai trò cơ quan phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao là một trong các cơ quan chủ chốt triển khai công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao là một trong các cơ quan chủ chốt triển khai công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Thứ trưởng cho biết thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã triển khai hiệu quả việc công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Qua các cuộc họp báo thường kỳ, trả lời phỏng vấn, phát tin hàng ngày, Bộ Ngoại giao thường xuyên cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động đối ngoại, quan điểm, lập trường của Việt Nam về quan hệ đối ngoại, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà dư luận quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bộ Ngoại giao cũng thực hiện tốt chức năng là cơ quan quản lý các hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam để có được dư luận ngày càng tích cực về Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc như Báo Thế giới và Việt Nam, Tạp chí Quê hương, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế cũng như các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các thành tựu mọi mặt của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Những kết quả đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Đặng Xuân Phương đánh giá cao kết quả và nỗ lực triển khai công tác thông tin, đối ngoại của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Đặng Xuân Phương đánh giá cao kết quả và nỗ lực triển khai công tác thông tin, đối ngoại của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị liên quan đã trình bày về công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động báo chí, quy hoạch báo chí, tổ chức nhân sự, tổ chức tài chính, cũng như hoạt động hợp tác của các cơ quan báo chí trực thuộc với nước ngoài và thanh tra, kiểm tra hoạt động thi đua-khen thưởng…

Đồng thời, đại diện các đơn vị đã tham mưu, đóng góp ý kiến liên quan đến chính sách, pháp luật báo chí phù hợp hơn với đòi hỏi, yêu cầu của tình hình mới, triển khai có hiệu quả hơn công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiện nay.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, kiến nghị cũng như trao đổi, làm rõ thêm các nhiệm vụ, công việc cụ thể của các đơn vị làm công tác báo chí, thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Đặng Xuân Phương đánh giá cao kết quả và nỗ lực triển khai công tác thông tin, đối ngoại của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua.

Về những đề xuất đối với pháp luật báo chí, Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương cùng đoàn khảo sát cho rằng những ý kiến rất cụ thể của những đơn vị trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại đã giúp làm rõ những tồn tại, bất cập hiện nay và từ đó có có phương hướng khắc phục, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan.

Minh Nhật